A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Karda Olan Hesapların
Oransal Dağılımı
Zararda Olan Hesapların
Oransal Dağılımı
32.48% 67.52%
Finansal KuruluşYerleşik BilgisiOrtaklık İlişkisi
Swissquote Bank SAİsviçreOrtaklık İlişkisi Yoktur
2017 Yılı 1. Çeyrek
Oran: %0.18336
KAS(CFD dahil) Müşteri Şikayet Sayısı1
KAS(CFD dahil) Müşteri Sayısı (ilgili 3 aylık dönemde işlem gerçekleştirenler)781
KAS (CFD dahil) Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı %0.128
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler 1

“SPK’nın Seri III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği 32. Madde 4. Fıkrası ve TSPB’nin 33 No’lu Genelgesi kapsamında KAS işlemlerinde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisinden sapmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Tabloda her bir varlık için ilgili saat diliminde belirli düzeyi aşan Kurumlar kırmızı olarak belirtilmiştir.”

13 Mart-19 Mart 2017 Fiyat Bilgileri

17 Nisan-21 Nisan 2017 Fiyat Bilgileri